آستامال از دیدگاه زمین شناسی

موقعیت جغرافیایی : 42َ ْ38 عرض شمالی و 30ً َ24 ْ46 طول شرقی
   موقعیت مکانی: اهر، روستای آستامال، 60 کیلومتری شمال غربی اهر
   راه دسترسی: کانسار- آستامال 5/2ک.م + آستامال- تبریز 24 ک.م خاکی+ 86 ک.م شوسه+ 110 ک.م آسفالت
   سنگ شناسی منطقه از سیلتستون و آهکی خاکستری رنگ و کریپتوکریستال تشکیل شده که آهک در مجاورت توده های دگرسانی، حاصل کرده است. توده نفوذی موجود یک میکروپورفیری است که در نتیجه دگرسانی، کوارتز آن افزایش یافته است. دایک های کم ضخامتی، توده را قطع کرده اند که دگرسانی ندارند. دگرسانی در مجاور توده از نوع سیلیسی شدن، پپریتی شدن به همراه اپیدوتیتی شدن است. در سنگ های پورفیری و میکروپورفیری، سریسیت تا حدی گسترش یافته است. دگرسانی در سنگ های رسوبی از نوع پروپلیتی شدن است. تمرکز کانه زایی در امتداد درزه های موجود در سنگ های آهکی است که در پهنه گسلی قرار گرفته است. قطر پهنه 50 متر می باشد. پاراژنزها شامل پپریت، کالکوپپریت، مالاکیت، کالکانتیت، منیتیت و آلونیت است. تیپ کانسار نامشخص بوده و درصد مس در یک نمونه دستی 10% به همراه ppm 85 نقره و ppm4/0 طلا گزارش شده است.

/ 0 نظر / 15 بازدید