شعر به مناسبت روز پرستار

توی پرستاری نمونه ست

 در کل دنیا عمه زینب
 حس می کنم سخت است کارش
 زیرا سر کار است هر شب
 او با نگاه مهربانش
 مثل ستاره می درخشد
 چون دوست دارد تا به بیمار
 لبخند شادی را ببخشد
 یک هدیه می گیرم برایش
 امسال در روز پرستار
 روزی که می آید به دنیا

یکه عمه خوب و فداکار

یحیی علوی فرد / کتاب شهر پرنده ها

/ 0 نظر / 305 بازدید