نسیم باد نوروزی

 

ز کوی یار می​آید نسیم باد نوروزی

از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی
چو گل گر خرده​ای داری خدا راصرف عشرت کن

که قارون را غلط ​ها داد سودای زراندوزی
به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی 

به گلزار آی کز بلبل غزل گفتن بیاموزی
طریق کام بخشی چیست ترک کام خود کردن

کلاه سروری آن است کز این ترک بردوزی
سخن در پرده می​گویم چو گل از غنچه بیرون آی 

که بیش از پنج روزی نیست حکم میر نوروزی
می اندر مجلس آصف به نوروز جلالی نوش 

که بخشد جرعه جامت جهان را ساز نوروزی
نه حافظ می​کند تنها دعای خواجه تورانشاه 

ز مدح آصفی خواهد جهان عیدی و نوروزی

/ 0 نظر / 19 بازدید